Aluminijum je treći najrasprostranjeniji element nakon kiseonika i silicijuma i ujedno najzastupljeniji metal na Zemlji. Čist aluminijum nije mnogo čvrst, pa se njegovoj osnovi dodaju razni legirajući elementi, koji poboljšavaju osobine aluminijuma, kao što su čvrstoća, otpornost na koroziju, mogućnost valjanja i razne mehaničke osobine. Aluminijum, kao materijal je veoma zastupljen u građevinarstvu i proizvodnji stolarije zato što poseduje čvrstoću, lakoću, antikorozivna svojstva i omogućava izradu najrazličitijih oblika konstrukcija. Postavlja se na prvo mesto kada želimo ostakliti veće površine laganim, a pouzdanim konstrukcijama otpornim na oksidaciju.
Aluminijum, kao metal, dobar je provodnik toplote. Za proizvodnju aluminijumske stolarije koja se postavlja na mestima gde postoje velike temperaturne razlike između prostorije i vazduha spolja koriste se profili sa termo prekidom (termičkim mostom). Termo most je poliamidna traka koja spaja spoljašnji i unutrašnji deo profila i sprečava prenošenje toplote/hladnoće kroz aluminijum i na taj način onemogućava kondeziranje na prozoru pri većim temperaturnim razlikama.
Za stolariju, koja se postavlja na mestima gde nema razlike u temperaturi sa jedne i sa druge strane elementa, koriste se aluminijumski profili bez termičkog mosta (tzv. hladni profili). Oni imaju široku primenu na objektima i u enterijerima gde toplotna izolacija nije od posebne važnosti (kancelarijske pregrade, pregradna vrata, zatvaranje proizvodnih hala itd.)
Aluminijumski profili se mogu bojiti u najrazličitije boje plastifikacijom. To je elektrostatički metod nanošenja boje u prahu po RAL ton karti prema izboru investitora i polimerizacija u specijalnim komorama.
Eloksažom aluminijumskih profila površinski sloj aluminijuma se elektrohemijskim procesom pretvara u sloj aluminijum oksida koji ima zaštitnu, dekorativnu i funkcionalnu ulogu. Boja u kojoj se može raditi eloksaža najčešće se kreće od prirodne boje aluminijuma, preko bronzanih tonova, do crne.

Aluminium-Doors-and-Windows33poaluminium-windows-4