Aluminijumska i PVC stolarija, osim što omogućava jednostavan način održavanja, treba da pruže adekvatnu termo izolaciju tj. da umanji troškove grejanja zimi i hlađenja (klimatizacije) leti, što doprinosi uštedi energije. Budući da se najveći energetski gubici ostvaruju kroz prozore, ugrađivanje odnosno zamena prozora je prvi korak koji treba preduzeti radi unapređenja energetske efikasnosti objekta.

Pri izboru stolarije treba obraditi pažnju na kvalitet profila od kojih je napravljena stolarija, jer nije svaka stolarija koja se nudi na tržištu energetski efikasna. U proizvodnji stolarije preduzeće „Alkon“ koristi PVC „Rehau“ profile i aluminijumske „Tehnomarket“ profile koji u potpunosti zadovoljavaju termičke karakteristike.

Ostakljenje prozora ima veoma važnu ulogu kada je reč o smanjenju prolaza toplote i povećanju energetske efikasnosti objekta. Staklo čini najveću površinu prozora, pa posebnu pažnju treba obratiti i na kvalitet stakla koje se ugrađuje u prozor. Stakla mogu biti dvoslojna i višeslojna, gde se između stakala postavljaju distanceri ispunjeni granulama za apsorpciju vlage. Međuprostor se popunjava vazduhom ili argonom, plemenitim, inertnim gasom koji u kombinaciji sa niskoemisionim staklom povećava energetsku efikasnost. Ponuda paketa stakala je velika.

Kvalitetna, energetski efikasna stolarija mora da zadovolji toplotne karakteristike, da bude kvalitetno ugrađena i osim toga da zadovolji i standarde u zaštiti od buke, prolaska vazduha, vode i vodene pare.